Бvх ангилал

Бие хоорондын хайлуулах төхөөрөмжийн систем

Гэр> Бүтээгдэхүүний > Сээр нуруу > Бие хоорондын хайлуулах төхөөрөмжийн систем