Бvх ангилал

Интрамедулляр хадаасны системтэй харилцан уялдаатай

Гэр> Бүтээгдэхүүний > Гэмтэл > Интрамедулляр хадаасны системтэй харилцан уялдаатай