Бvх ангилал

Металл яс зүү

Гэр> Бүтээгдэхүүний > Гэмтэл > Металл яс зүү